Om oss  
   
Ateljé-Galleri N arbetar med försäljning av konst och design skapad av konstnärer med intellektuella funktionsstörningar. En del av dessa annorlunda konstnärer har gått konstutbildningar på folkhögskolenivå. De jobbar nu vidare med konst i sin verksamhet på dag-institutioner eller hemma. De annorlunda konstnärerna med sin annorlunda konst är värda att uppmärksammas av en större publik. Här finns färger och formspråk som är originella och helt fantastiska. Dessa annorlunda konstnärer har vi kallat A-konstnärer. Försäljningen sker genom samarbete med konstföreningar samt genom denna websida.

Ateljé-Galleri N engagerar sig i rättvis handel med ekologisk inriktning i alla led samt följer konstfackets riktlinjer för konstnärens rättigheter.

Ateljé-Galleri N säljer också konsulttjänster till den ideella föreningen A-konst.

Följande verksamheter finns inom
Ateljé-Galleri N

Galleriverksamhet:
Publicitet, Annonsering, Visning, försäljning via utställningar i samarbete med konstföreningar inom kommuner, företag etc.

Kontskylten: Ett nytt sätt att visa konst där konstnärer av alla de slag enkelt kan visa sina alster i ett centralt beläget skyltfönster.

Design-designutveckling:
Utveckla koncept för hur design-element från A-konstverk kan användas på olika produkter.

Försäljning av design-koncept och design-element till företag + utveckling av specifik design baserad på design-element från A-konstverk tillsammans med företag:

Mässor, Internet, telefon, kontaktnät

Design av egna produkter:
Baserat på design-element från A-konstverk beställs produkter som vi får tillverkade.

Försäljning av design-produkter på internet:
Ordermottagning, beställning av produkt från tillverkare, leverans till kund, betalningskontroll, underhåll av vår hemsida.

Workshops och kurser:
Intensiva en-dagarskurser med fokus på utveckling av egen kreativitet och kreativitet i grupp.

Distanskurser där olika aspekter av konst och speciellt A-konst behandlas.

Workshop-vecka för A-konstnärer och/eller deras handledare:
Låta A-konstnärer träffa varandra under för att göra konst tillsammans.

 


 Konstkylten i Lund Mars 2009